Instruktør
Lene Bentzen
Lene er uddannet instruktør, kredsinstruktør, adfærdsinstruktør, hundeadfærdskonsulent og har konkurreceerfaring
 
 
Læs mere
Eva Johansen
Eva er uddannet instruktør, og dommer og har konkurrenceerfaring
Læs mere
Mia Due Christensen
Mia er uddannet instruktør, figurant på mentaltest og har konkurrenceerfaring
Læs mere
Hundeadfærdskonsulent
Lene Bentzen
Lene er uddannet instruktør, kredsinstruktør, adfærdsinstruktør, hundeadfærdskonsulent og har konkurreceerfaring
 
 
Læs mere
Karin Sørensen
Karin er uddannet instruktør, kredsinstruktør, hundeadfærdskonsulent og har konkurrenceerfaring
Læs mere

Nyheder

Sponsorer